Trang chủ | Đào tạo | Tuyển dụng | Liên hệ | Tin tức | Google+ | Facebook Page  
Giới thiệu Dịch vụ Forms & Mẫu Thư Tư vấn Hỏi & Đáp Khảo sát lương Khách hàng
Đánh giá doanh nghiệp
Hãy dùng thử công cụ chẩn đoán trực tuyến miễn phí của chúng tôi để xem xét khả năng thu hút và lưu giữ nhân viên của doanh nghiệp bạn.


Bắt đầu đánh giá của bạn
Download Form& mẫu
Thư Tư vấn
Cung cấp giải pháp tái cơ cấu tổ chức, tiền lương và đánh giá thành tích nhân viên có hiệu quả giúp khách hàng phát huy tối đa năng lực đội ngũ. Tư vấn
Thư tư vấn

-Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp tại đây.
-Liên hệ với Macconsult

-Hỗ trợ khách hàng:0462752326 Email: tuvan@macconsult.com.vn

Thư tư vấn
Dịch vụ
Tin tức
Đào tạo

Trang chủ  Forms & Mẫu
 
Form & Mẫu tham khảo
Chúng tôi cung cấp miến phí Thư tư vấn và một số các forms, mẫu, tài liệu hướng dẫn cần thiết trong quản lý để bạn tham khảo và áp dụng. Các tài liệu này là một phần của các dự án mà Macconsult đã phát triển và áp dụng tại nhiều doanh nghiệp. Các mẫu này được xem như tài liệu tham khảo về phương pháp, chúng cần được hoàn thiện, điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với phương pháp và hệ thống quản lý của bạn.
     

Nếu bạn cần chia sẻ và trao đổi, vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi ! 


© 2007 Bản quyền thuộc Macconsult. All rights reserved.
Tư vấn: Chiến lược | Cơ cấu tổ chức | Mô tả công việc | Chính sách nhân sự | Tiền lương, đãi ngộ | Quản trị thực hiện công việc, đánh giá kết quả công việc |
Form, mẫu, tài liệu quản lý: Mẫu mô tả công việc | Mẫu đánh giá kết quả công việc | Mẫu quy chế, quy trình, tài liệu quản trị nhân sự
Liên hệ | Giới thiệu | Dịch vụ | Thư tư vấn