Trang chủ | Đào tạo | Tuyển dụng | Liên hệ | Tin tức | Google+ | Facebook Page  
Giới thiệu Dịch vụ Forms & Mẫu Thư Tư vấn Hỏi & Đáp Khảo sát lương Khách hàng
Hỏi Đáp
Form & mẫu
Thư Tư vấn
Cung cấp giải pháp tái cơ cấu tổ chức, tiền lương và đánh giá thành tích nhân viên có hiệu quả giúp khách hàng phát huy tối đa năng lực đội ngũ. Tư vấn
Thư tư vấn

-Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp tại đây.
-Liên hệ với Macconsult

-Hỗ trợ khách hàng:0462752326 Email: tuvan@macconsult.com.vn

Thư tư vấn
Dịch vụ
Tin tức
Đào tạo

Trang chủ  Hỏi & Đáp  Xây dựng hệ thống tiền lương
 
Xây dựng hệ thống tiền lương
 Xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp
Doanh nghiệp chúng tôi mới thành lập hiện đang tiến hành xây dựng thang lương, quy chế trả lương trong công ty. Xin cho biết, ngoài lương theo chức danh công việc, chúng tôi có thể qui định khoản phụ cấp mang tính chất lương được không? Pháp luật lao động quy định như thế nào về việc xây dựng thang bảng lương?
 
 Trả lời
Theo Bộ Lao động Thương binh và xã hội: căn cứ qui định tại Điều 5 của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP (31/12/2002) của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương thì doanh nghiệp được quyền tự xây dựng thang lương, bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp mình bảo đảm các nguyên tắc do Nhà nước qui định. Tuy nhiên, khi xây dựng thang lương, bảng lương doanh nghiệp cần tính đủ tất cả các yếu tố lao động của chức danh công việc, không nên tách ra qui định thành phụ cấp mang tính chất lương; khoảng cách giữa các bậc lương không quá thấp, bình quân hoặc số bậc lương quá nhiều. Phụ cấp lương chỉ qui định đối với những nghề, công việc đặc thù, chưa tính đủ trong thang lương, bảng lương.

Quy chế trả lương của doanh nghiệp cần qui định rõ: nguyên tắc và cách áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương; các hình thức và thời gian trả lương; thời hạn nâng bậc lương.
Trang chủ Trở lại Về đầu trang
© 2007 Bản quyền thuộc Macconsult. All rights reserved.
Tư vấn: Chiến lược | Cơ cấu tổ chức | Mô tả công việc | Chính sách nhân sự | Tiền lương, đãi ngộ | Quản trị thực hiện công việc, đánh giá kết quả công việc |
Form, mẫu, tài liệu quản lý: Mẫu mô tả công việc | Mẫu đánh giá kết quả công việc | Mẫu quy chế, quy trình, tài liệu quản trị nhân sự
Liên hệ | Giới thiệu | Dịch vụ | Thư tư vấn