Đánh giá thành tích nhân viên – Điều kiện cần và đủ

Đánh giá thành tích nhân viên là thông qua phân tích kết quả công việc (dù là hoàn thành hoặc không hoàn thành), phát hiện các sai lỗi, hạn chế và nguyên nhân, để từ đó đưa ra các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời nhằm ổn định và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý

xem chi tiết