Phần mềm nhân sự


Ứng dụng công nghệ thông tin trong  hoạt động quản lý doanh nghiệp đang là xu hướng tất yếu. Hoạt động quản trị  nhân sự cũng không ngoại lệ. Việc áp dụng Phần mềm quản lý nhân sự online Hrmcloud chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, chuẩn hóa nghiệp vụ nhân sự và tạo hệ thống cung cấp thông tinh, phân tích dữ liệu hoạt động và giúp nhà quản lý ra quyết định nhanh, chính xác, hiệu quả.


Mục tiêu: 

  • Cung cấp giải pháp quản lý tổng thể, linh hoạt, theo hướng đơn giản hóa nghiệp vụ quản lý trong doanh nghiệp. 

  • Nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.

  • Đảm bảo tính bảo mật cao cho thông tin quản lý trên hệ thống máy tính của doanh nghiệp.

  • Dễ dàng bảo trì và phát triển ứng dụng, không giới hạn phạm vi, quy mô phát triển của doanh nghiệp.

 
Nội dung dịch vụ: 
 

Chuẩn hóa dữ liệu, quy trình và chính sách nhân sự

Chúng tôi giúp Khách hàng chuẩn bị đầy đủ dữ liệu, chuẩn hóa các chính sách và quy trình quản trị nhân sự phù hợp với phần mềm để Khách hàng sẵn sàng sử dụng HrmCloud hiệu quả ngay tức thì.

Hướng dẫn, đào tạo sử dụng

Chúng tôi hướng dẫn doanh nghiệp các tính năng và ứng dụng của phần mềm HrmCloud để giúp doanh nghiệp dễ dàng sử dụng và sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi về nghiệp vụ nhân sự nhằm giúp doanh nghiệp cải tiến toàn diện hệ thống nhân sự và thực hiện hiệu quả công việc thông qua ứng dụng phần mềm HrmCloud.

Hỗ trợ kỹ thuật

Chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để trợ giúp khách hàng giải quyết những vấn đề về kỹ thuật hệ thống hay thao tác với phần mềm, nhằm đảm bảo HrmCloud được vận hành ổn định và hiệu quả tại doanh nghiệp.

HRMCLOUD là phần mềm quản lý nhân sự toàn diện, sử dụng mọi lúc mọi nơi, Đa dạng tính năng, vận hành hiệu quả. Chúng tôi cũng hiểu rằng, để quản lý doanh nghiệp hiệu quả riêng công nghệ là chưa đủ. Đó là lý do đội ngũ chuyên gia của chúng tôi không ngừng nỗ lực sáng tạo và tận tâm phục vụ khách hàng thông qua các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp. Hãy Liên hệ Macconsult để đăng ký sử dụng phần mềm nhân sự chuyên nghiệp HrmCloud.vn