Định hướng văn hoá doanh nghiệp

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Góc chuyên gia
Định hướng văn hoá doanh nghiệp

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp đang là một vấn đề được các lãnh đạo, nhà quản lý và chuyên gia nhân sự đặc biệt quan tâm, bởi sự tác động của nó đến cách mọi người tương tác và làm...

10 lỗi cần tránh trong soạn thảo và sử dụng Bản mô tả công việc

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Cơ cấu tổ chức
10 lỗi cần tránh trong soạn thảo và sử dụng Bản mô tả công việc

Bản mô tả công việc là tài liệu không thể thiếu trong quản trị nhân sự như tuyển dụng, giao việc, đãi ngộ, đánh giá thành tích, đào tạo…Qua kinh nghiệm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, chúng tôi...

Chỉ số biến động nhân sự (Turnover Rate) - Các yếu tố ảnh hưởng và hành động phòng ngừa

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Cơ cấu tổ chức
Chỉ số biến động nhân sự (Turnover Rate) - Các yếu tố ảnh hưởng và hành động phòng ngừa

Tỷ lệ biến động nhân sự là một chỉ số quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí - lợi nhuận và phản ánh sự ổn định và lòng trung thành của nguồn nhân lực với tổ chức. Nếu chỉ...

Tạo động lực nhân viên – các biện pháp cần thực hiện

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Hệ thống lương thưởng
Tạo động lực nhân viên – các biện pháp cần thực hiện

Tạo động lực là gì? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến tạo động lực nhân viên? Các doanh nghiệp, nhất là các SMEs nên làm gì?

Bản Mô tả công việc - Công cụ quản trị hữu hiệu

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Cơ cấu tổ chức
Bản Mô tả công việc - Công cụ quản trị hữu hiệu

Hệ thống lương thiếu công bằng, bất hợp lý, chưa trả lương trên cơ sở giá trị công việc mà theo chế độ bằng cấp, thâm niên. Việc đánh giá hoàn thành công việc chỉ dừng lại ở hình thức,...

Ứng dụng của từ điển năng lực trong quản trị nhân sự

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Đánh giá nhân sự (Năng lực, KPI)
Ứng dụng của từ điển năng lực trong quản trị nhân sự

“Nâng cao năng lực đội ngũ”, “ phát triển năng lực”… luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Nhưng “Năng lực là gì”; “Nâng cao năng lực đến đâu?” và “Làm thế nào...

Đánh giá công việc – căn cứ thiết lập thang, bảng lương

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Hệ thống lương thưởng
Đánh giá công việc – căn cứ thiết lập thang, bảng lương

1. Cơ sở xây dựng thang, bảng lương Đánh giá giá trị công việc (Job Evaluation) là một nhiệm vụ cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. Các chức danh công việc đều được đánh giá lại hàng năm...

5 BƯỚC ĐIỀU CHỈNH GÓI ĐÃI NGỘ VÀ MỨC LƯƠNG

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Hệ thống lương thưởng
5 BƯỚC ĐIỀU CHỈNH GÓI ĐÃI NGỘ VÀ MỨC LƯƠNG

Tham chiếu dữ liệu lương thị trường là một bước quan trọng trong việc thiết kế thang, bảng lương. Hàng năm, doanh nghiệp cần thực hiện rà soát, xem xét lại thang bảng lương hàng năm để đảm...

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀNH VI THEO KPI? TẠI SAO KHÔNG?

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Đánh giá nhân sự (Năng lực, KPI)
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀNH VI THEO KPI? TẠI SAO KHÔNG?

Làm thế nào để đánh giá năng lực hành vi của Người lao động và liệu có thể chuyển hóa năng lực hành vi thành các KPIs ? Bạn sẽ làm được nếu đọc hết bài viết này.

Trả lương 3P – 05 sai lỗi cần tránh trong quá trình xây dựng và áp dụng

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Hệ thống lương thưởng
Trả lương 3P – 05 sai lỗi cần tránh trong quá trình xây dựng và áp dụng

Thay đổi chính sách tiền lương có ảnh hưởng lớn đến tâm lý, lợi ích và quan hệ của mọi người lao động. Do tính nhạy cảm và ảnh hưởng rộng như vậy nên việc cải tiến cần thực hiện...