Cách tiếp cận

Macconsult tiếp cận đến mỗi một Doanh nghiệp đối tác như thể đó chính là Công ty của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng một Công ty tư vấn không chỉ đơn thuần là đưa ra những lời khuyên mang tính lý thuyết. Chúng tôi phải đặt mình vào vị trí của khách hàng, gắn liền những giải pháp tư vấn với mục tiêu của Doanh nghiệp, hợp tác để phát hiện và phát huy tối đa toàn bộ tiềm năng của họ. Chính điều này đã tạo dựng nên những mối quan hệ sâu sắc và đầy tốt đẹp giữa Macconsult và các khách hàng suốt hơn một thập kỷ qua.

Cách tiếp cận đúng chính là chìa khóa mở ra một kết quả đúng. Macconsult tiếp cận công việc bằng cách áp dụng những kiến thức bên ngoài vào trong chính cách làm việc nội bộ của Công ty bạn. Chúng tôi hiểu rằng, để có thể tối đa hóa tiềm năng thành công của Doanh nghiệp, phải định hình được chính xác và đúng đắn những tư vấn mang tính chuyên môn, gắn liền với cách thức kinh doanh của Công ty. Cũng chính từ giá trị nền tảng này đã giúp chúng tôi tạo ra và duy trì những mối quan hệ sâu rộng và lâu dài với các khách hàng.

 
Tận tâm

Chân thành xây dựng mối quan hệ đối tác cùng phát triển. Tận tâm, tận tình trong và sau quá trình hợp tác.

 
Chuyên nghiệp

Đi sâu, hiểu rõ, giải quyết chuyên nghiệp mọi vấn đề, Không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn.

 
Hiệu quả

Cam kết đi đến tận cùng mọi vấn đề, đem lại cho đối tác sự hài lòng ngoài mong đợi.

 
Kinh nghiệm

Bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỉ cùng với hàng trăm dự án lớn nhỏ thành công.