Lịch sử hình thành

Macconsult là công ty tiên phong trong lĩnh vực tư vấn về quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là Quản trị Nhân sự. Với 15 năm kinh nghiệm trên thị trường và sự tích lũy giá trị từ các dự án lớn, nhỏ khác nhau, Macconsult chính là cái tên hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn quản lý tại Việt Nam hiện nay.

 

 • 2006 
   

  Tiên phong trong ngành tư vấn

  Thành lập Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Quản lý doanh nghiệp (Macconsult) - Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn quản lý tại Việt Nam.

 • 2010
   

  Định vị hình ảnh thành công

  Macconsult trở thành đơn vị tư vấn quản lý hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị nhân sự (QTNS) tại Việt Nam với các dự án lớn và phức tạp cho các ngành đề đa dạng, tư vấn thành công và ứng dụng vào thực tế cho nhiều Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, Macconsult đã định vị thành công với cộng đồng hình ảnh của đơn vị tư vấn nhân sự và cung cấp giải pháp hiệu quả cho hàng trăm khách hàng.

 • 2014
   

  Sự ra đời của phần mềm nhân sự

  Macconsult trở thành đơn vị tư vấn đầu tiên tại Việt Nam tự phát triển ứng dụng phần mềm nhân sự trực tuyến cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp. Việc nghiên cứu tích hợp giải pháp tư vấn quản trị trong ứng dụng phần mềm đánh dấu bước phát triển đột phá của Macconsult.

 • 2016
   

  Đột phá lớn trong các dịch vụ

  Macconsult nghiên cứu và triển khai thành công dự án khảo sát lương trực tuyến, cung cấp dữ liệu tiền lương thị trường miễn phí cho NLĐ và cộng đồng doanh nghiệp, hoàn thiện mô hình dịch vụ tích hợp tư vấn quản trị tiền lương 3P, KPIs theo BSC và các ứng dụng phần mềm quản trị nhân sự.

 • 2018
   

  Chuyển đổi mô hình, hướng tới tương lai

  Macconsult chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần với cổ đông sáng lập chính là các thành viên trụ cột của Macconsult, tiếp tục khẳng định là đơn vị tư vấn quản trị nhân sự hàng đầu và mở rộng, thương mại hóa phần mềm nhân sự HrmCloud với dịch vụ tư vấn nhân sự chuyên sâu cho các doanh nghiệp trong mọi ngành nghề.