Sản phẩm & dịch vụ

Xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống quản lý

Xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống quản lý

Cơ cấu tổ chức tinh gọn, phân công công việc rành mạch, đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả, giúp luồng thông tin trong Doanh nghiệp thông suốt,...

Xem thêm
Xây dựng khung năng lực

Xây dựng khung năng lực

“Nâng cao năng lực đội ngũ”, “phát triển năng lực”… luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Nhưng “Năng lực là gì”;...

Xem thêm
Xây dựng hệ thống tiền lương, đãi ngộ

Xây dựng hệ thống tiền lương, đãi ngộ

Hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ có tính cạnh tranh cao, công bằng, minh bạch giúp Doanh nghiệp dễ dàng thu hút, lưu giữ và phát triển nhân tài, tạo...

Xem thêm
Đánh giá nhân viên (KPI, BSC)

Đánh giá nhân viên (KPI, BSC)

Nhân viên nắm rõ vai trò, công việc và hành vi tiêu chuẩn, cùng Công ty đạt được những mục tiêu chiến lược. Đồng thời có những ghi nhận và...

Xem thêm
Tư vấn ứng dụng phần mềm nhân sự

Tư vấn ứng dụng phần mềm nhân sự

Ứng dụng công nghệ thông tin trong  hoạt động quản lý doanh nghiệp đang là xu hướng tất yếu. Hoạt động quản trị  nhân sự cũng không ngoại lệ....

Xem thêm
Xây dựng định mức, định biên lao động

Xây dựng định mức, định biên lao động

“Nâng cao năng suất lao động”, “cải thiện thu nhập cho người lao động” luôn là mục tiêu mà bất kỳ nhà quản lý và người lao động đều...

Xem thêm

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tận tâm

Chân thành xây dựng mối quan hệ đối tác cùng phát triển. Tận tâm, tận tình trong và sau quá trình hợp tác

Chuyên nghiệp
Đi sâu, hiểu rõ, giải quyết chuyên nghiệp mọi vấn đề, Không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn.
Hiệu quả

Cam kết đi đến tận cùng mọi vấn đề, đem lại cho đối tác sự hài lòng ngoài mong đợi.

Kinh nghiệm

Bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỉ cùng với hàng trăm dự án lớn nhỏ thành công.

BÀI HỌC THÀNH CÔNG

Đột phá năng suất lao động trong bảo dưỡng máy bay của Vietnam Airlines

Kết quả định mức lao động tại Công ty kỹ thuật máy bay (VAECO) mang tính chuẩn Quốc tế và ngang bằng khu vực.

KẾT QUẢ:

 • Thành công trong việc đưa ra định mức các sản phẩm bảo dưỡng tiêu chuẩn đối với các loại máy bay Airbus, Boeing, ATR
 • Năng suất lao động tăng lên gần 40% với đội ngũ lao động giữ nguyên.
 • Kết quả nghiệm thu được đưa vào thực tế với sự đồng thuận, nhất trí cao
   

Thúc đẩy năng suất lao động thông qua việc xác lập lại tiền lương công bằng, cạnh tranh tại Vinataba Sài Gòn

Thiết lập, xây dựng một hệ thống tiền lương công bằng trả lương theo trách nhiệm và giá trị công việc đồng thời thúc đẩy năng suất lao động, phù hợp với quy định pháp luật.

Kết quả:

 • Hệ thống tiền lương, thưởng được cải tiến phù hợp quy định của pháp luật và mang tính khích lệ cao.
 • Bộ máy tổ chức được cơ cấu lại, tinh giảm lao động theo hướng hiệu quả.
 • Năng suất bình quân đầu người tăng.

Bước ngoặt trong hệ thống đánh giá thực hiện công việc tại Cảng Hải Phòng

Xây dựng hệ thống đo lường hiệu quả công việc, phù hợp với một Cảng lớn và đồng thời cũng phù hợp với thông lệ Quốc tế trong điều hành và khai thác Cảng

 • Được toàn bộ thành viên HĐQT thông qua và đạt được sự chấp thuận của đông đảo nhân viên
 • Trách nhiệm của từng cá nhân, phòng ban được làm rõ
 • Đặt ra tiền đề cho những “bánh răng” quản lý khác trong Doanh nghiệp

Đánh giá của khách hàng

MACCONSULT

LIÊN HỆ