Tạo động lực nhân viên – các biện pháp cần thực hiện

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Hệ thống lương thưởng
Tạo động lực nhân viên – các biện pháp cần thực hiện

Tạo động lực là gì? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến tạo động lực nhân viên? Các doanh nghiệp, nhất là các SMEs nên làm gì?

Đánh giá công việc – căn cứ thiết lập thang, bảng lương

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Hệ thống lương thưởng
Đánh giá công việc – căn cứ thiết lập thang, bảng lương

1. Cơ sở xây dựng thang, bảng lương Đánh giá giá trị công việc (Job Evaluation) là một nhiệm vụ cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. Các chức danh công việc đều được đánh giá lại hàng năm...

5 BƯỚC ĐIỀU CHỈNH GÓI ĐÃI NGỘ VÀ MỨC LƯƠNG

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Hệ thống lương thưởng
5 BƯỚC ĐIỀU CHỈNH GÓI ĐÃI NGỘ VÀ MỨC LƯƠNG

Tham chiếu dữ liệu lương thị trường là một bước quan trọng trong việc thiết kế thang, bảng lương. Hàng năm, doanh nghiệp cần thực hiện rà soát, xem xét lại thang bảng lương hàng năm để đảm...

Trả lương 3P – 05 sai lỗi cần tránh trong quá trình xây dựng và áp dụng

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Hệ thống lương thưởng
Trả lương 3P – 05 sai lỗi cần tránh trong quá trình xây dựng và áp dụng

Thay đổi chính sách tiền lương có ảnh hưởng lớn đến tâm lý, lợi ích và quan hệ của mọi người lao động. Do tính nhạy cảm và ảnh hưởng rộng như vậy nên việc cải tiến cần thực hiện...

Trả lương 3P - Cách hiểu và vận dụng phù hợp cho doanh nghiệp tại Việt Nam

 • Posted by:
 • Category: Hệ thống lương thưởng
Trả lương 3P - Cách hiểu và vận dụng phù hợp cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Trả lương theo 3P đang trở thành xu hướng rất phổ biến trong hoạt động quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp Việt Nam. Vậy lương 3P là gì và tại sao doanh nghiệp nên lựa chọn phương pháp trả...

Năm dấu hiệu "nguy hiểm" doanh nghiệp cần cải tiến, xây dựng hệ thống lương, thưởng

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Hệ thống lương thưởng
Năm dấu hiệu

Bất kỳ doanh nghiệp nào dù nhỏ hay lớn cũng đều có những nguyên tắc, phương pháp, quy chế trả lương, thưởng của riêng mình và phát huy những tác dụng tích cực trong một giai đoạn nào đó. Vậy...

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp.

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Hệ thống lương thưởng
Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp.

Thiết kế và áp dụng thang lương là nhiệm vụ cơ bản của quản trị nhân sự. Có nhiều doanh nghiệp hiện nay không xây dựng thang bảng lương, quy chế tiền lương mà trả theo thỏa thuận từng lần...