Năm dấu hiệu "nguy hiểm" doanh nghiệp cần cải tiến, xây dựng hệ thống lương, thưởng

  • Posted by: Ms Mai
  • Category: Hệ thống lương thưởng

Bất kỳ doanh nghiệp nào dù nhỏ hay lớn cũng đều có những nguyên tắc, phương pháp, quy chế trả lương, thưởng của riêng mình và phát huy những tác dụng tích cực trong một giai đoạn nào đó. Vậy khi nào chính sách tiền lương hiện hành cần phải cải tiến, thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp?


Dưới đây là một số dấu hiệu của nhu cầu cần xem xét cải tiến chính sách, quy chế tiền lương, thưởng hiện hành:


1. Xếp lương và tăng lương theo tình huống

Xác định mức lương và tăng lương chỉ được xử lý theo từng tình huống cụ thể khi người lao động hoặc quản lý trực tiếp có ý kiến hoặc xin xỏ, kêu ca, khiếu nại tới Ban lãnh đạo mà không dựa trên các cơ chế, nguyên tắc, quy định điều kiện xếp lương, tăng lương rõ ràng, cụ thể, tường minh bằng văn bản. Hiện tượng này diễn ra ở các doanh nghiệp thường do Công ty chưa xây dựng và ban hành chính sách lương, thưởng cụ thể, rõ ràng. Việc tuyển dụng hay tăng lương dựa trên đàm phán, thỏa thuận với từng người lao động. Lâu dần, việc trả lương sẽ không đảm bảo tính công bằng, vị trí/cá nhân cần trả lương cao thì nhận được mức lương thấp và ngược lại.


2. Quá tải cho Lãnh đạo, vô hiệu hóa bộ phận nhân sự

Mọi yêu cầu về tăng lương đều được Giám đốc đích thân lắng nghe và giải quyết mà không dựa trên các quy chế, quy định và không có đủ thông tin. Điều này dẫn đến quá tải ở Giám đốc và nguy cơ đưa ra các quyết định chủ quan, sai lầm, không hợp lý, thiếu căn cứ về tiền lương. Mặt khác, cho dù có bộ phận hoặc phòng nhân sự nhưng không phát huy được vai trò quản lý nhân sự là tư vấn, thẩm định, đề xuất. Có đề xuất thì cũng không có căn cứ và luận cứ xác đáng. Ở nhiều doanh nghiệp, phổ biến hiện tượng các Trưởng đơn vị đề xuất tiền lương cho nhân viên thẳng lên cấp Lãnh đạo mà không qua trao đổi, đề xuất tới bộ phận nhân sự.


3. Kêu ca, phàn nàn, so bì về lương là phổ biến

Thường xuyên nhận được phàn nàn, kêu ca về tiền lương là không công bằng, thiếu cạnh tranh, không rõ ràng từ phần đông người lao động. Thậm chí cho dù mức lương thực tế chi trả không phải là thấp so với thị trường lao động cùng ngành và địa bàn. Tâm lý làm việc cầm chừng, nhìn nhau, tị nạnh có tính phổ biến. Việc thu hút và lưu giữ lao động khó khăn do các nguyên nhân về lương. Mặc dù hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều trả lương bí mật. Nhưng thực tế người lao động vẫn có thể biết mức lương của nhau. Vì vậy, do không có chính sách nhất quán, tường minh về chính sách lương, thưởng nên việc so bì, phàn nàn về lương, thưởng là không tránh khỏi.


4. Doanh nghiệp phải chi thêm cho những trường hợp cụ thể để giữ người 

Vì sức ép dọa nghỉ việc mà phải chi thêm một số khoản mà không rõ lý do, vô căn cứ. Nhưng các cá nhân được “cho” và doanh nghiệp “phải cho” đều không hài lòng về khoản chi thêm đó. Việc chi đó lại tiếp tục gây những đàm tiếu, so bì và tị nạnh, gây tâm lý mất đoàn kết và thiếu hợp tác trong công việc.


5. Người lao động không tin cậy vào những gì Công ty nói về tiền lương, thưởng

Dù có hay không các quy chế tiền lương, thưởng nhưng có một đặc điểm chung là người lao động không tin cậy vào những quy định đó. Tâm lý hoài nghi, e dè, thiếu tin cậy là hết sức phổ biến. Đây là điều hết sức nghiêm trọng, nó suy giảm động lực làm việc, khó thu hút người lao động. Nguyên nhân có thể do quy định lạc hậu và chưa cập nhật hoặc “nói một đằng làm một nẻo”. Thiếu đồng bộ các quy định về lương, thưởng hoặc các quy định chồng chéo, thiếu tính hệ thống và không nhất quán.


Nếu doanh nghiệp của bạn có những dấu hiệu trên đây, đừng chần chừ trong việc cải tiến chính sách lương, thưởng để thu hút và lưu giữ nhân sự, làm công cụ thúc đẩy động lực làm việc cho người lao động.

Hãy liên hệ Macconsult để được tư vấn!