Trả lương 3P - Cách hiểu và vận dụng phù hợp cho doanh nghiệp tại Việt Nam

 • Posted by:
 • Category: Hệ thống lương thưởng
Trả lương 3P - Cách hiểu và vận dụng phù hợp cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Trả lương theo 3P đang trở thành xu hướng rất phổ biến trong hoạt động quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp Việt Nam. Vậy lương 3P là gì và tại sao doanh nghiệp nên lựa chọn phương pháp trả...

Đánh giá nhân viên cuối năm và lập kế hoạch cho năm mới – Chìa khóa cho sự thành công của doanh nghiệp

 • Posted by:
 • Category: Đánh giá nhân sự (Năng lực, KPI)
Đánh giá nhân viên cuối năm và lập kế hoạch cho năm mới – Chìa khóa cho sự thành công của doanh nghiệp

Đối với hầu hết các công ty, tháng 12 có hai ý nghĩa: đánh giá kết quả hoạt động cuối năm (hay còn gọi là đánh giá hiệu suất/hiệu quả công việc) và lập kế hoạch cho năm mới. Tùy thuộc vào...

Đánh giá thành tích nhân viên – Điều kiện cần và đủ

 • Posted by:
 • Category: Đánh giá nhân sự (Năng lực, KPI)
Đánh giá thành tích nhân viên – Điều kiện cần và đủ

Đánh giá thành tích nhân viên – Điều kiện cần và đủ Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên là hoạt động thường xuyên của mỗi doanh nghiệp nhưng cũng  là điều mà các nhà quản lý,...

Các lỗi thường gặp trong đánh giá kết quả công việc của nhân viên.

 • Posted by:
 • Category: Đánh giá nhân sự (Năng lực, KPI)
Các lỗi thường gặp trong đánh giá kết quả công việc của nhân viên.

Quản lý là một quá trình từ việc thiết lập mục tiêu - tổ chức - giám sát - đánh giá và điều chỉnh. Theo đó, đánh giá kết quả hoàn thành công việc (đánh giá thành tích, đánh giá hiệu suất)...

Cơ cấu tổ chức – bí quyết chung của nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công

 • Posted by: Administrator
 • Category: Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức – bí quyết chung của nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công

Thực tiễn ở các doanh nghiệp, việc phân công trách nhiệm và phân cấp quyền hạn thường thiếu rõ ràng dẫn đến hiện tượng trồng chéo, vượt cấp, quá tải cho lãnh đạo hoặc trách nhiệm chưa rõ...

Năm dấu hiệu "nguy hiểm" doanh nghiệp cần cải tiến, xây dựng hệ thống lương, thưởng

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Hệ thống lương thưởng
Năm dấu hiệu

Bất kỳ doanh nghiệp nào dù nhỏ hay lớn cũng đều có những nguyên tắc, phương pháp, quy chế trả lương, thưởng của riêng mình và phát huy những tác dụng tích cực trong một giai đoạn nào đó. Vậy...

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp.

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Hệ thống lương thưởng
Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp.

Thiết kế và áp dụng thang lương là nhiệm vụ cơ bản của quản trị nhân sự. Có nhiều doanh nghiệp hiện nay không xây dựng thang bảng lương, quy chế tiền lương mà trả theo thỏa thuận từng lần...

Quản trị thực hiện công việc – Các bước xây dựng và áp dụng

 • Posted by: Administrator
 • Category: Đánh giá nhân sự (Năng lực, KPI)
Quản trị thực hiện công việc – Các bước xây dựng và áp dụng

Quản trị thực hiện công việc (Job Performance Management – PM) là một quá trình gồm các bước từ xác định nội dung, mục tiêu công việc đến theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện...