Cơ cấu tổ chức – bí quyết chung của nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công

  • Posted by: Administrator
  • Category: Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức – bí quyết chung của nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công

Thực tiễn ở các doanh nghiệp, việc phân công trách nhiệm và phân cấp quyền hạn thường thiếu rõ ràng dẫn đến hiện tượng trồng chéo, vượt cấp, quá tải cho lãnh đạo hoặc trách nhiệm chưa rõ...

Năm dấu hiệu "nguy hiểm" doanh nghiệp cần cải tiến, xây dựng hệ thống lương, thưởng

  • Posted by: Ms Mai
  • Category: Hệ thống lương thưởng
Năm dấu hiệu

Bất kỳ doanh nghiệp nào dù nhỏ hay lớn cũng đều có những nguyên tắc, phương pháp, quy chế trả lương, thưởng của riêng mình và phát huy những tác dụng tích cực trong một giai đoạn nào đó. Vậy...

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp.

  • Posted by: Ms Mai
  • Category: Hệ thống lương thưởng
Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp.

Thiết kế và áp dụng thang lương là nhiệm vụ cơ bản của quản trị nhân sự. Có nhiều doanh nghiệp hiện nay không xây dựng thang bảng lương, quy chế tiền lương mà trả theo thỏa thuận từng lần...

Quản trị thực hiện công việc – Các bước xây dựng và áp dụng

  • Posted by: Administrator
  • Category: Đánh giá nhân sự (Năng lực, KPI)
Quản trị thực hiện công việc – Các bước xây dựng và áp dụng

Quản trị thực hiện công việc (Job Performance Management – PM) là một quá trình gồm các bước từ xác định nội dung, mục tiêu công việc đến theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện...